Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Tweelingzielen’ Category

Inleiding:

Overal op het internet vind je informatie over tweelingzielen als je een beetje rondkijkt. Tweelingzielen komen overal voor. De bronnen waaruit de informatie voortkomt is zijn niet altijd duidelijk, maar dat geeft in wezen ook niets.

Voor ons is het wel interessant om een aantal van de opvattingen rond tweelingzielen te toetsen aan onze eigen ervaringen hieromtrent.

Hieronder weergegeven is zo’n stelling welke voortkomt uit het boek “Tweelingzielen” van Patricia Joudry en Maurie Pressman.
Graag ga ik met je even door de diverse alinea’s heen en geef ik je een beeld van onze ervaring naar aanleiding van hetgeen wordt verteld.

Om één en ander overzichtelijk te houden zal ik telkens tussen de alinea’s door, waar nodig mijn reactie weergeven met een herkenbaar begin: “onze ervaring” . Ik wens je veel plezier tijdens deze tocht door onderstaand onderwerp.

Het concept “tweelingziel” laat de ware aard zien van liefde en waarschijnlijk ook van het doel van een ziel die op Aarde leeft.

De ziel verlangt naar eenheid en wil naar het ware “thuis” terugkeren. De weg terug begint wanneer de ziel een individu wordt, en een leven leidt in een staat van afgescheidenheid.

Onze ervaring: Dit is heel herkenbaar. Inderdaad we voelen ons afgescheiden van iets dat we niet kunnen benoemen. Van daaruit worden we voortgedreven om de leegte, die we aanvankelijk niet kunnen benoemen op te vullen.

God is als één groot bewustzijn, het werd verdeeld in kleinere stukjes (groepen groepszielen), en deze groepen werden ook weer verdeeld en in het einde kom je uit bij de ziel (de verbinding van de 2 tweelingzielen). Deze ziel werd uiteindelijk ook in tweeën gedeeld. Hiermee werd de mannelijke en vrouwelijke sekse gecreëerd. Voor deze laatste splitsing was dit wezen (de gecombineerde tweelingzielen) geslachtsloos.

Na deze splitsing werden de 2 tweelingzielen van elkaar gescheiden. Maar in zich droegen (en dragen) ze de herinneringen aan de ander. Dit maakt dat ze toch nog een soort verbinding met elkaar hebben. Deze herinneringen zullen het mogelijk maken voor de twee zielen om elkaar terug te vinden. Dit zal mogelijk zijn als ze beide klaar zijn om de terugweg te beginnen. Dit is als ze op het punt zijn aanbeland waarop ze het verste van God vandaan zijn (dus het hoogste punt van individualiteit). Hierna zullen ze weer terugkeren naar hereniging.

Onze ervaring: Er is altijd een soort weten geweest dat er iemand was die onlosmakelijk met mij verbonden was. Iemand die onvoorwaardelijk en oneindig van mij hield. Het was in mijn beleving iemand die niet te benoemen was, waar ik geen gezicht op kon plakken maar wel iemand die het hoogste gevoel van liefde in haar zuiverste vorm vertegenwoordigde. Dit is wat men in het artikel kennelijk de herinnering aan de ander noemt. Ik ging ervan uit dat de hereniging plaats zou vinden als we beiden in Liefde en bewustzijn zover zouden zijn gegroeid dat we er klaar voor waren om deze hoogste liefde te ontvangen. Zelf heb ik nooit het beeld aangehangen dat ik ver van God moest zijn. Ik voel me juist, net als mijn tweelingziel, heel innig met God verbonden.

Dit hoogtepunt bereiken we als we volledig onszelf zijn en geen behoefte meer hebben aan een ander om ons het gevoel van “we zijn de moeite waard” te kunnen geven. Als we de ultieme eenzaamheid bereiken en de ultieme onafhankelijkheid en dit hebben beleefden doorleeft. Dan pas zijn we klaar om onze tweelingziel te ontmoeten.

Onze ervaring: Niet zozeer het al dan niet hebben van de behoefte omtrent onszelf speelde een rol bij onze hereniging maar wel een gevoel van het besef dat we in deze wereld schijnbaar alleen stonden en aldus onafhankelijk waren. Zowel mijn tweelingziel als ikzelf scheidden ons dikwijls af van de menigte, vaak in diep gepeins gezonken. Wij voelden ons, voor onze hereniging niet echt bij iets of iemand horen.

De twee tweelingzielen wandelen een verschillende levensweg. Ze maken verschillende dingen mee, verschillend maar complementair. Als ze elkaar ontmoeten is die ander altijd anders, nieuw en interessant. Ze geven wat we zelf missen in ons leven.

Onze ervaring: Een belangrijk gegeven bij ons en bij tweelingzielen in het geheel. Je ziet hier één van de grootste geschenken van God gegeven aan Zijn kinderen. Een belangrijk doel van de tweelingziel is het gegeven dat zij als twee zielen onafhankelijk van elkaar ervaringen hebben kunnen opdoen die een enorme verrijking met zich meebrengen na de hereniging. Als er iets waar is, dan is het wel het gegeven van aanvulling. Inderdaad, mijn geliefde en ikzelf geven elkaar wat gemist wordt en komen daardoor als onoverwinnelijk naar buiten.

Een tweelingziel ontmoeten is iets heel anders dan verliefd worden. Wanneer we verliefd worden, verlies je jezelf in die ander. We verliezen onze identiteit en vertrouwen het compleet aan die ander toe, want w denken dat die ander beter voor onszelf kan zorgen dan we dat zelf kunnen.
Maar bij tweelingzielen herkennen we onszelf in die ander. Het is als een spiegel, die ons lat zien wie we werkelijk zijn. We verliezen ons niet in die ander, maar vinden onszelf.

Onze ervaring: Waar en niet waar. Wij werden in eerste instantie inderdaad niet verliefd want onze herkenning gebeurde op zo’n specifieke wijze dat daar geen sprake van kon zijn. We herkenden zoveel van elkaar in onszelf dat we inderdaad onszelf terug zagen in de ander. Echter, na de ontmoeting, na de hereniging zijn we zo ongelofelijk verliefd geworden dat het nog steeds natrilt. Onze liefde, maar ook onze verliefdheid groet nog dag na dag.

De weg terug (naar God) is lang en pijnlijk. Er is geen binnendoorweg. Maar we groeien door pijn. Maar in het einde weten we dat het de pijn waard was. Dan zijn we de pijn al lang vergeten.

Onze ervaring: Dat is maar net hoe je ertegenaan kijkt. Wij dragen de liefde voor elkaar en de liefde van God uit. Aangezien God Liefde is geloven wij niet aan een weg die lang en pijnlijk is. Ja, de weg kan lang zijn, en er kunnen zich pijnlijke zaken tijdens deze reis voordoen, maar het geen Goddellijke wet dat de weg lang en pijnlijk moet zijn. Door de hereniging met mijn geliefde tweelingziel zijn processen op gang gekomen in zeer hoog tempo die wel eens voor innerlijke en gezamenlijke pijn zorgden. Dit was echter omdat we vanuit twee geschiedenissen tot één versmolten. Wat we zeker onderschrijven is het gegeven dat het dubbel en dwars de moeite waard was. Wij beschouwen alles wat we mochten meemaken als één groot Godsgeschenk.

Eenzaamheid is gebaseerd op een verkeerd gevoel van afscheiding. Als 2 mensen een relatie beëindigen gaan ze soms direct door naar de volgende, omdat ze bang zijn voor de eenzaamheid. Maar eenzaamheid kan een grote leraar zijn. We kunnen alleen ons ware zelf vinden als we alleen zijn. In eenzaamheid kunnen we luisteren naar de stem van onze innerlijke hogere zelf.

Onze ervaring: Dit is waarheid. Er bestaat enkel de afgescheidenheid die je jezelf oplegt. Wetende dat alles één is en dat er bijvoorbeeld geen dood is in wezenlijke zin, doet de eenzaamheid al verdwijnen. Door meditatie, het terugkeren tot jezelf en dus het ervaren van de stilte in de geest kom je tot inzichten.

Wat we doen beïnvloed onze tweelingziel. Zoals met yin en yang. De man en de vrouwe moeten in balans komen, de vrouwelijke kracht en mannelijke kracht in de man en in de vrouw moeten in evenwicht zijn.

Alle relaties en zelfs huwelijke zijn lessen in liefde. Door deze te ervaren (vooral de fouten die we maken in relaties) leren ons.

Een voorbeeldje: en vrouw probeert meer als een man te zijn (mannelijke kwaliteiten tot expressie te brengen). De mannelijke kracht in haar zal stijgen, of zelfs de overhand nemen over haar vrouwelijke kracht. Maar in het einde is het haar taak de beide krachten in balans te brengen. Om zowel mannelijke als vrouwelijke kwaliteiten tot expressie te brengen.
Voor de man geldt hetzelfde.

De weg terug begint dus met de hereniging met de tweelingziel. Dan met de verschillende zielen van dezelfde groepsziel, op de weg terug naar God.

Onze ervaring: Neen,de weg terug begint vanaf het moment van de splitsing door God zelf. God splitste zich en manifesteerde zich in de materie om zichzelf te leren kennen. De hereniging met je tweelingziel is reeds een verder stadium tijdens de reis naar huis.

We vinden onze tweelingziel niet door hem overal te gaan zoeken. Maar door in onszelf te zoeken. En hierdoor te groeien. We zullen barrières vinden op onze weg naar onze tweelingziel. Die kunnen van binnenuit komen (problemen in onze persoonlijkheid die we moeten overkomen) of problemen van buitenaf (de tweelingziel is getrouwd en heeft kinderen).

De persoonlijkheid heeft een schaduwkant, net als de samenleving waarin we leven. Voordat we af kunnen rekenen met het slechte (in de wereld in en onszelf) moeten we leren dit te herkennen en inzien hoe we dit slechte kracht geven (door onze gedachten, ons gevoel of ons gedrag). Als we dit ontdekken, kunnen we met het slechte afrekenen (als we dat willen). Maar veel mensen durven niet te kijken naar hun tekortkomingen. Ze negeren het liever, maar dan blijven de tekortkomingen bestaan. We kunnen niet afrekenen met hetgeen we niet zien (of willen zien).

Wanneer tweelingzielen elkaar hebben ontmoet, zijn ze niet zo gepassioneerd. Ze voelen geen behoefte aan lichamelijke intimiteit, omdat hun intimiteit er een is van spiritualiteit.

Onze ervaring: Dit lijkt me een stukje idealisme van de schrijver van het boek. Wij kunnen dit absoluut niet onderschrijven. Ja, onze intimiteit is primair een spirituele. Wij voelen ons letterlijk één, doch wanneer we het fysieke éénzijn beleven, een éénzijn waar wij wel degelijk behoefte aan hebben gaan we in die eenheid ook volledig op en genieten van datgene wat we op dat moment mogen beleven. De fsyieke eenwording is de expressie van de Geestelijke Liefde uitgevoerd in het fysieke stelsel. Fysieke eenwording symboliseert de eenwording in de geest, mits voortkomende uit het diepste gevoel van Spiritueel eenzijn.

Ze kennen elkaar en kunnen elkaar in de nacht in hun dromen ontmoeten. En wanneer hun bewustzijn genoeg is gegroeid kunnen ze elkaar in de astrale wereld ontmoeten.
Tweelingzielen houden van elkaar, zoals ze van zichzelf houden.

Onze ervaring: Een ieder houdt van de ander naar de graad van liefde die in zichzelf leeft.

BRON: btweelingzielen van Patricia Joudry en Maurie Pressman

Conclusie:

Het is en blijft interessante materie. Wij zijn zielsgelukkig dat wij op een bewuste manier de hereniging met elkaar mochten beleven en al verschilt onze beleving op sommige punten van de stellingen in het bovenstaand artikel, het artikel in kwestie geeft in hoofdzaak wel een goed beeld of idee rond het onderwerp tweelingziel.

Jan

Wil je reageren op dit artikel? Of wil je zelf iets toevoegen? Bezoek dan ons forum. We nodigen je graag uit om over dit onderwerp van gedachten te wisselen. Voor het forum klik hier

Read Full Post »

Jozef Rulof beschreef de tweelingziel in meerdere van zijn boeken. Hier komt een defintie van de tweelingziel volgens zijn opvattingen.

(meer…)

Read Full Post »

Wij allen komen voort uit de aloude bron die geen naam heeft maar wel alles omvattend is.
De één noemt deze bron “GOD”, een ander zegt “Allah” weer anderen geven er algemene namen aan zoals “Al-Dat-Is”
Vanuit de wens, de droom van de Al-bron kwam de schepping voort. Om zichzelf te leren kennen splitste de al-bron zich in ontelbare delen en hieruit kwam alles voort dat wij kennen maar ook nog niet kennen.
Elk van de deeltjes van het Goddelijke kreeg een eigen bewustzijn met zich mee en kreeg de eigenschappen van de Vader mee.
Twee belangrijke eigenschappen waren:
1) Scheppingskracht
2) Vrije keuze
Deze twee eigenschappen zouden alles bepalend worden voor de deeltjes van de Vader. De Godsvonken.
De mens werd geschapen naar het beeld van de Vader en aldus, in overeenstemming met het bovenstaande begiftigd met dezelfde gaven van de Schepper.
Vanuit het principe van splitsing deelde de menselijke cel zich ook als onderdeel van de scheppende kracht. Van hieruit ontstond de dualiteit. De tweelingziel was geboren. Het mannelijke en het Vrouwelijke. Deze splitsing kwam tot stand met als doel om sneller te evolueren en, hoewel afzonderlijk, toch als één geheel ervaringen op te doen die de ziel sneller zouden doen groeien tot het Godsbewustzijn zou zijn aanvaard.
Het scheppende en dus ook de splitsing was een daad van Liefde, want in het universum is alles Liefde. vanaf het moment van splitsing hadden de tweelingzielen een dubbele taak: Hun pad gaan om zichzelf te leren kennen en op zoek gaan naar de andere helft die onlosmakelijk bij hen hoorde.
Vele, vele millennia, voor ons niet te bevatten waren wij reeds onderweg om alle facetten van de schepping te leren kennen. Eeuwen en eeuwen leefden wij afgescheiden van elkaar terwijl we als tweelingzielen toch onlosmakelijk met elkaar verbonden waren.
Uiteindelijk groeiden we in bewustzijn en ontwaakten in de Liefde die het mogelijk maakte om herenigd te worden. Dit verhaal omtrent onze hereniging wordt verteld in het hoofdstukje ” over ons ” op de site maar waar het hier om gaat is om te laten zien waar wij in geloven als het om tweelingzielen gaat:
De Tweelingziel is het andere deel van JOUW ziel, onlosmakelijk met je verbonden en als een eigen identiteit op pad gestuurd met het doel om elkaar te helpen in het verzamelen van ervaringen die tot bewustzijnsverruiming leiden. De splitsing van de oorspronkelijke ziel in twee delen, die als tweelingzielen bekend staan is een daad van Liefde geweest. Deze liefde resulteert in een hereniging die ook weer een groots Godsgeschenk is. Een liefdeskracht waar je in vele eeuwen naartoe groeit en waarmee je verbonden wordt, als je haar waardig bent. Niets is hoger dan de tweelingzielenliefde want zij staat in rechtstreeks kontakt met het Goddelijke. Iedere ziel heeft een splitsing ondergaan en aldus heeft iedere ziel ook een tweelingziel. Eén ziel die onherroepelijk bij je hoort.
Elke ziel wordt vroeg of laat herenigd en hoewel dit ook lastige processen met zich meebrengt is het toch iets wat je nooit zou willen missen.
Wij gaan in onze beleving uit van het feit dat we één tweelingziel hebben. Andere termen zoals tweelingvlammen en zielemaatjes valt buiten het concept van onze website al willen we zeker het onderwerp bespreekbaar maken.
Mocht je naar aanleiding van dit artikel de behoefte hebben om vragen te stellen of contact met ons op te nemen, dan kan dat via het contactformulier.

Jan en Inge

Een goed boek over tweelingzielen vindt je ook hier:
Tweelingzielen<br>Patricia Joudry
Tweelingzielen
Patricia Joudry

Read Full Post »

Zelfaanvaarding

Artikel van mijn tweelingziel: Inge.

Lessen, lessen, lessen. Het ganse leven op aarde is een aaneenschakeling van lessen die we leren om zo verder te evolueren op het pad naar de verlichting. Beetje bij beetje, stapje voor stapje zonder wat dan ook over te slagen worden wij ons meer en meer bewust van wie we zijn.
Hoe trots ben ik op mijn tweelingziel die deze week in zijn kracht stond. We stonden voor de poort van de zelfaanvaarding. Wat betekent dat in zijn diepste betekenis, zelfaanvaarding ? Is het eventjes roepen van : ‘Ik aanvaard mezelf’? In wezen mag men stellen dat het inderdaad zo is, maar dan wel in volle bewustzijn. Wie aanvaarden we ? Is dat enkel onszelf ? Wie ben ik? Wat ben ik? Mag ik me aanvaarden ?Gisteren had ik een gesprek met Engelman. Hij wees me erop dat aangezien we heel snel groeien we op een punt beland zijn dat we niet om onszelf heen kunnen. De zelfaanvaarding is van hoog belang. Want wie zijn wij ?
Ieder schepsel is ontstaan uit Vader, zo ook is hij Vader. Er is een goddellijke wet die zegt dat :

‘Als je jezelf niet aanvaardt, je VADER niet aanvaardt’

Je ontkent als het ware je eigen goddelijkheid. ‘Vader zijn’ betekent scheppers zijn. Scheppers van je eigen wereld. Aanvaard jezelf en je aanvaard je eigen scheppingskracht en goddelijkheid.

Engelman vroeg me wanneer ik me zelf zou aanvaarden en ik antwoordde : ‘Heel binnenkort’. Waarop hij me zei : Waarom niet nu?
Hij heeft gelijk dacht ik. Laat ik het NU doen. Ik ben de poort van de zelfaanvaarding doorgestapt samen met mijn tweelingziel. Want wij zijn één. Eén in gedachte, één in woord, één in zijn. Kompleet.

licht en liefde


Read Full Post »