Feeds:
Berichten
Reacties

Inleiding:

Overal op het internet vind je informatie over tweelingzielen als je een beetje rondkijkt. Tweelingzielen komen overal voor. De bronnen waaruit de informatie voortkomt is zijn niet altijd duidelijk, maar dat geeft in wezen ook niets.

Voor ons is het wel interessant om een aantal van de opvattingen rond tweelingzielen te toetsen aan onze eigen ervaringen hieromtrent.

Hieronder weergegeven is zo’n stelling welke voortkomt uit het boek “Tweelingzielen” van Patricia Joudry en Maurie Pressman.
Graag ga ik met je even door de diverse alinea’s heen en geef ik je een beeld van onze ervaring naar aanleiding van hetgeen wordt verteld.

Om één en ander overzichtelijk te houden zal ik telkens tussen de alinea’s door, waar nodig mijn reactie weergeven met een herkenbaar begin: “onze ervaring” . Ik wens je veel plezier tijdens deze tocht door onderstaand onderwerp.

Het concept “tweelingziel” laat de ware aard zien van liefde en waarschijnlijk ook van het doel van een ziel die op Aarde leeft.

De ziel verlangt naar eenheid en wil naar het ware “thuis” terugkeren. De weg terug begint wanneer de ziel een individu wordt, en een leven leidt in een staat van afgescheidenheid.

Onze ervaring: Dit is heel herkenbaar. Inderdaad we voelen ons afgescheiden van iets dat we niet kunnen benoemen. Van daaruit worden we voortgedreven om de leegte, die we aanvankelijk niet kunnen benoemen op te vullen.

God is als één groot bewustzijn, het werd verdeeld in kleinere stukjes (groepen groepszielen), en deze groepen werden ook weer verdeeld en in het einde kom je uit bij de ziel (de verbinding van de 2 tweelingzielen). Deze ziel werd uiteindelijk ook in tweeën gedeeld. Hiermee werd de mannelijke en vrouwelijke sekse gecreëerd. Voor deze laatste splitsing was dit wezen (de gecombineerde tweelingzielen) geslachtsloos.

Na deze splitsing werden de 2 tweelingzielen van elkaar gescheiden. Maar in zich droegen (en dragen) ze de herinneringen aan de ander. Dit maakt dat ze toch nog een soort verbinding met elkaar hebben. Deze herinneringen zullen het mogelijk maken voor de twee zielen om elkaar terug te vinden. Dit zal mogelijk zijn als ze beide klaar zijn om de terugweg te beginnen. Dit is als ze op het punt zijn aanbeland waarop ze het verste van God vandaan zijn (dus het hoogste punt van individualiteit). Hierna zullen ze weer terugkeren naar hereniging.

Onze ervaring: Er is altijd een soort weten geweest dat er iemand was die onlosmakelijk met mij verbonden was. Iemand die onvoorwaardelijk en oneindig van mij hield. Het was in mijn beleving iemand die niet te benoemen was, waar ik geen gezicht op kon plakken maar wel iemand die het hoogste gevoel van liefde in haar zuiverste vorm vertegenwoordigde. Dit is wat men in het artikel kennelijk de herinnering aan de ander noemt. Ik ging ervan uit dat de hereniging plaats zou vinden als we beiden in Liefde en bewustzijn zover zouden zijn gegroeid dat we er klaar voor waren om deze hoogste liefde te ontvangen. Zelf heb ik nooit het beeld aangehangen dat ik ver van God moest zijn. Ik voel me juist, net als mijn tweelingziel, heel innig met God verbonden.

Dit hoogtepunt bereiken we als we volledig onszelf zijn en geen behoefte meer hebben aan een ander om ons het gevoel van “we zijn de moeite waard” te kunnen geven. Als we de ultieme eenzaamheid bereiken en de ultieme onafhankelijkheid en dit hebben beleefden doorleeft. Dan pas zijn we klaar om onze tweelingziel te ontmoeten.

Onze ervaring: Niet zozeer het al dan niet hebben van de behoefte omtrent onszelf speelde een rol bij onze hereniging maar wel een gevoel van het besef dat we in deze wereld schijnbaar alleen stonden en aldus onafhankelijk waren. Zowel mijn tweelingziel als ikzelf scheidden ons dikwijls af van de menigte, vaak in diep gepeins gezonken. Wij voelden ons, voor onze hereniging niet echt bij iets of iemand horen.

De twee tweelingzielen wandelen een verschillende levensweg. Ze maken verschillende dingen mee, verschillend maar complementair. Als ze elkaar ontmoeten is die ander altijd anders, nieuw en interessant. Ze geven wat we zelf missen in ons leven.

Onze ervaring: Een belangrijk gegeven bij ons en bij tweelingzielen in het geheel. Je ziet hier één van de grootste geschenken van God gegeven aan Zijn kinderen. Een belangrijk doel van de tweelingziel is het gegeven dat zij als twee zielen onafhankelijk van elkaar ervaringen hebben kunnen opdoen die een enorme verrijking met zich meebrengen na de hereniging. Als er iets waar is, dan is het wel het gegeven van aanvulling. Inderdaad, mijn geliefde en ikzelf geven elkaar wat gemist wordt en komen daardoor als onoverwinnelijk naar buiten.

Een tweelingziel ontmoeten is iets heel anders dan verliefd worden. Wanneer we verliefd worden, verlies je jezelf in die ander. We verliezen onze identiteit en vertrouwen het compleet aan die ander toe, want w denken dat die ander beter voor onszelf kan zorgen dan we dat zelf kunnen.
Maar bij tweelingzielen herkennen we onszelf in die ander. Het is als een spiegel, die ons lat zien wie we werkelijk zijn. We verliezen ons niet in die ander, maar vinden onszelf.

Onze ervaring: Waar en niet waar. Wij werden in eerste instantie inderdaad niet verliefd want onze herkenning gebeurde op zo’n specifieke wijze dat daar geen sprake van kon zijn. We herkenden zoveel van elkaar in onszelf dat we inderdaad onszelf terug zagen in de ander. Echter, na de ontmoeting, na de hereniging zijn we zo ongelofelijk verliefd geworden dat het nog steeds natrilt. Onze liefde, maar ook onze verliefdheid groet nog dag na dag.

De weg terug (naar God) is lang en pijnlijk. Er is geen binnendoorweg. Maar we groeien door pijn. Maar in het einde weten we dat het de pijn waard was. Dan zijn we de pijn al lang vergeten.

Onze ervaring: Dat is maar net hoe je ertegenaan kijkt. Wij dragen de liefde voor elkaar en de liefde van God uit. Aangezien God Liefde is geloven wij niet aan een weg die lang en pijnlijk is. Ja, de weg kan lang zijn, en er kunnen zich pijnlijke zaken tijdens deze reis voordoen, maar het geen Goddellijke wet dat de weg lang en pijnlijk moet zijn. Door de hereniging met mijn geliefde tweelingziel zijn processen op gang gekomen in zeer hoog tempo die wel eens voor innerlijke en gezamenlijke pijn zorgden. Dit was echter omdat we vanuit twee geschiedenissen tot één versmolten. Wat we zeker onderschrijven is het gegeven dat het dubbel en dwars de moeite waard was. Wij beschouwen alles wat we mochten meemaken als één groot Godsgeschenk.

Eenzaamheid is gebaseerd op een verkeerd gevoel van afscheiding. Als 2 mensen een relatie beëindigen gaan ze soms direct door naar de volgende, omdat ze bang zijn voor de eenzaamheid. Maar eenzaamheid kan een grote leraar zijn. We kunnen alleen ons ware zelf vinden als we alleen zijn. In eenzaamheid kunnen we luisteren naar de stem van onze innerlijke hogere zelf.

Onze ervaring: Dit is waarheid. Er bestaat enkel de afgescheidenheid die je jezelf oplegt. Wetende dat alles één is en dat er bijvoorbeeld geen dood is in wezenlijke zin, doet de eenzaamheid al verdwijnen. Door meditatie, het terugkeren tot jezelf en dus het ervaren van de stilte in de geest kom je tot inzichten.

Wat we doen beïnvloed onze tweelingziel. Zoals met yin en yang. De man en de vrouwe moeten in balans komen, de vrouwelijke kracht en mannelijke kracht in de man en in de vrouw moeten in evenwicht zijn.

Alle relaties en zelfs huwelijke zijn lessen in liefde. Door deze te ervaren (vooral de fouten die we maken in relaties) leren ons.

Een voorbeeldje: en vrouw probeert meer als een man te zijn (mannelijke kwaliteiten tot expressie te brengen). De mannelijke kracht in haar zal stijgen, of zelfs de overhand nemen over haar vrouwelijke kracht. Maar in het einde is het haar taak de beide krachten in balans te brengen. Om zowel mannelijke als vrouwelijke kwaliteiten tot expressie te brengen.
Voor de man geldt hetzelfde.

De weg terug begint dus met de hereniging met de tweelingziel. Dan met de verschillende zielen van dezelfde groepsziel, op de weg terug naar God.

Onze ervaring: Neen,de weg terug begint vanaf het moment van de splitsing door God zelf. God splitste zich en manifesteerde zich in de materie om zichzelf te leren kennen. De hereniging met je tweelingziel is reeds een verder stadium tijdens de reis naar huis.

We vinden onze tweelingziel niet door hem overal te gaan zoeken. Maar door in onszelf te zoeken. En hierdoor te groeien. We zullen barrières vinden op onze weg naar onze tweelingziel. Die kunnen van binnenuit komen (problemen in onze persoonlijkheid die we moeten overkomen) of problemen van buitenaf (de tweelingziel is getrouwd en heeft kinderen).

De persoonlijkheid heeft een schaduwkant, net als de samenleving waarin we leven. Voordat we af kunnen rekenen met het slechte (in de wereld in en onszelf) moeten we leren dit te herkennen en inzien hoe we dit slechte kracht geven (door onze gedachten, ons gevoel of ons gedrag). Als we dit ontdekken, kunnen we met het slechte afrekenen (als we dat willen). Maar veel mensen durven niet te kijken naar hun tekortkomingen. Ze negeren het liever, maar dan blijven de tekortkomingen bestaan. We kunnen niet afrekenen met hetgeen we niet zien (of willen zien).

Wanneer tweelingzielen elkaar hebben ontmoet, zijn ze niet zo gepassioneerd. Ze voelen geen behoefte aan lichamelijke intimiteit, omdat hun intimiteit er een is van spiritualiteit.

Onze ervaring: Dit lijkt me een stukje idealisme van de schrijver van het boek. Wij kunnen dit absoluut niet onderschrijven. Ja, onze intimiteit is primair een spirituele. Wij voelen ons letterlijk één, doch wanneer we het fysieke éénzijn beleven, een éénzijn waar wij wel degelijk behoefte aan hebben gaan we in die eenheid ook volledig op en genieten van datgene wat we op dat moment mogen beleven. De fsyieke eenwording is de expressie van de Geestelijke Liefde uitgevoerd in het fysieke stelsel. Fysieke eenwording symboliseert de eenwording in de geest, mits voortkomende uit het diepste gevoel van Spiritueel eenzijn.

Ze kennen elkaar en kunnen elkaar in de nacht in hun dromen ontmoeten. En wanneer hun bewustzijn genoeg is gegroeid kunnen ze elkaar in de astrale wereld ontmoeten.
Tweelingzielen houden van elkaar, zoals ze van zichzelf houden.

Onze ervaring: Een ieder houdt van de ander naar de graad van liefde die in zichzelf leeft.

BRON: btweelingzielen van Patricia Joudry en Maurie Pressman

Conclusie:

Het is en blijft interessante materie. Wij zijn zielsgelukkig dat wij op een bewuste manier de hereniging met elkaar mochten beleven en al verschilt onze beleving op sommige punten van de stellingen in het bovenstaand artikel, het artikel in kwestie geeft in hoofdzaak wel een goed beeld of idee rond het onderwerp tweelingziel.

Jan

Wil je reageren op dit artikel? Of wil je zelf iets toevoegen? Bezoek dan ons forum. We nodigen je graag uit om over dit onderwerp van gedachten te wisselen. Voor het forum klik hier

Lieve mensen,

Op 11 april 2008 organiseren wij een thema-avond rond de gedichten van mijn tweelingziel: Inge De Smedt.

De gedichten die zij schrijft zijn gebaseerd op een diepe beleving van haar spirituele wereld. In de gedichten vertolkt zij haar ziel en verwerkt zij haar ervaringen die zij op haar pad heeft opgedaan. Haar werk is geinspireerd door de Goddellijke wereld. Een wereld van liefde die zij graag met ieder mens deelt.

Veel van haar gedichten zijn ontstaan tijdens onze processen van eenwording en vaak ontstonden de gedichten als gevolg van een dialoog tussen ons.Op deze avond zal zij een selectie voordragen van de meest intense gedichten. Er zal een inleiding worden gegeven en na elk gedicht een toelichting met mogelijkheid tot het stellen van vragen of uitwijden over een specifiek thema.

De prijs voor deze avond kunnen we laag houden en is enkel bedoeld voor het dekken van de kosten die wij maken om deze avond mogelijk te maken.Inschrijven voor deze avond kan tot 9 april 2008.Gelieve voor inschrijving gebruik te maken van het contactformulier  onder vermelding van “Thema-avond 11 april” met opgave van het aantal personen die komen. Wij zullen dan een bevestiging sturen.

De avond vindt bij ons thuis plaats te Erembodgem ( bij Aalst, Belgie)Op tijd reserveren is wenselijk omdat het aantal plaatsen beperkt is.Onze avonden kenmerken zich door gemoedelijkheid waarbij iedereen zichzelf kan en mag zijn. Thuisvoelen is erg belangrijk.Inge en ik verheugen ons op jullie komst.

Lieve groet,

Jan en Inge.


Jozef Rulof beschreef de tweelingziel in meerdere van zijn boeken. Hier komt een defintie van de tweelingziel volgens zijn opvattingen.

Lees verder »

Spiritualiteit

Maandag, 3 maart 2008. Op dit ogenblik wordt een artikel over spiritualiteit voorbereid. Wij willen graag het begrip ontleden en tonen uit welke faciliteiten spiritualiteit bestaat of kan bestaan. Om dit artikel zo ruim mogelijk te maken zijn wij benieuwd naar jullie vizie op dit thema.

Graag nodigen we jullie uit ons jouw vizie over spiritualteit op te sturen. Je kan dit doen door ons forum te bezoeken of ons jouw berichtje te sturen via het formulier .

Indien jullie ermee akkoord gaan willen we jullie vizies ook graag op onze site publiceren als een onderdeel van het artikel zelf. Geef daarom aan of je dit wilt of niet en of je je naam vermeld wil zien.

Lieve groet,

 Jan en Inge

Voor jou

Wat houd ik van jou
Woorden vloeien
als vanzelf
in gedachten
voor jou
mijn geliefde

Eeuwig vuur
houdt onze ziel
wakker
verlangen
enkel naar jou

Onze paden
vervagen
in één geheel
Onze ziel
verbindt
ons hogere zijn
met onze zielsbestemming.

Adem in jouw adem
Bloed in mijn bloed
onze geesten versmolten
voorgoed

Verder zullen wij wandelen
Hand in hand
naast elkaar
als gelijken
Zegevierend en trots
in liefdevolle overgave
naar Hem.

Wij allen komen voort uit de aloude bron die geen naam heeft maar wel alles omvattend is.
De één noemt deze bron “GOD”, een ander zegt “Allah” weer anderen geven er algemene namen aan zoals “Al-Dat-Is”
Vanuit de wens, de droom van de Al-bron kwam de schepping voort. Om zichzelf te leren kennen splitste de al-bron zich in ontelbare delen en hieruit kwam alles voort dat wij kennen maar ook nog niet kennen.
Elk van de deeltjes van het Goddelijke kreeg een eigen bewustzijn met zich mee en kreeg de eigenschappen van de Vader mee.
Twee belangrijke eigenschappen waren:
1) Scheppingskracht
2) Vrije keuze
Deze twee eigenschappen zouden alles bepalend worden voor de deeltjes van de Vader. De Godsvonken.
De mens werd geschapen naar het beeld van de Vader en aldus, in overeenstemming met het bovenstaande begiftigd met dezelfde gaven van de Schepper.
Vanuit het principe van splitsing deelde de menselijke cel zich ook als onderdeel van de scheppende kracht. Van hieruit ontstond de dualiteit. De tweelingziel was geboren. Het mannelijke en het Vrouwelijke. Deze splitsing kwam tot stand met als doel om sneller te evolueren en, hoewel afzonderlijk, toch als één geheel ervaringen op te doen die de ziel sneller zouden doen groeien tot het Godsbewustzijn zou zijn aanvaard.
Het scheppende en dus ook de splitsing was een daad van Liefde, want in het universum is alles Liefde. vanaf het moment van splitsing hadden de tweelingzielen een dubbele taak: Hun pad gaan om zichzelf te leren kennen en op zoek gaan naar de andere helft die onlosmakelijk bij hen hoorde.
Vele, vele millennia, voor ons niet te bevatten waren wij reeds onderweg om alle facetten van de schepping te leren kennen. Eeuwen en eeuwen leefden wij afgescheiden van elkaar terwijl we als tweelingzielen toch onlosmakelijk met elkaar verbonden waren.
Uiteindelijk groeiden we in bewustzijn en ontwaakten in de Liefde die het mogelijk maakte om herenigd te worden. Dit verhaal omtrent onze hereniging wordt verteld in het hoofdstukje ” over ons ” op de site maar waar het hier om gaat is om te laten zien waar wij in geloven als het om tweelingzielen gaat:
De Tweelingziel is het andere deel van JOUW ziel, onlosmakelijk met je verbonden en als een eigen identiteit op pad gestuurd met het doel om elkaar te helpen in het verzamelen van ervaringen die tot bewustzijnsverruiming leiden. De splitsing van de oorspronkelijke ziel in twee delen, die als tweelingzielen bekend staan is een daad van Liefde geweest. Deze liefde resulteert in een hereniging die ook weer een groots Godsgeschenk is. Een liefdeskracht waar je in vele eeuwen naartoe groeit en waarmee je verbonden wordt, als je haar waardig bent. Niets is hoger dan de tweelingzielenliefde want zij staat in rechtstreeks kontakt met het Goddelijke. Iedere ziel heeft een splitsing ondergaan en aldus heeft iedere ziel ook een tweelingziel. Eén ziel die onherroepelijk bij je hoort.
Elke ziel wordt vroeg of laat herenigd en hoewel dit ook lastige processen met zich meebrengt is het toch iets wat je nooit zou willen missen.
Wij gaan in onze beleving uit van het feit dat we één tweelingziel hebben. Andere termen zoals tweelingvlammen en zielemaatjes valt buiten het concept van onze website al willen we zeker het onderwerp bespreekbaar maken.
Mocht je naar aanleiding van dit artikel de behoefte hebben om vragen te stellen of contact met ons op te nemen, dan kan dat via het contactformulier.

Jan en Inge

Een goed boek over tweelingzielen vindt je ook hier:
Tweelingzielen<br>Patricia Joudry
Tweelingzielen
Patricia Joudry

Onvoorwaardelijke Liefde

Onvoorwaardelijk liefhebben
Waarlijk verbonden zijn
In die ultieme eenheid
Liefde intens als rozengeur
Bloemblaadjes dwarrelen zachtjes
Een godsgeschenk
Een hemelse blik
Ogen die elkaar niet kunnen loslaten
Kijken in de ziel
Voelen en volledig opgaan
In elkaar, met elkaar en naast elkaar
Gelijken
Liefdeslava vloeit levendig
Overspoelt
Bevrucht andere zielen
Tot uiteindelijk alle zaadjes geplant zijn
Ware Liefde
Liefde niet uitgesproken
Onbevattelijk
Gezegend
Trillingen bereiken hogere afstemmingen
Manifesteren zich in de stof
Gelukzalige emoties verwelkomen
Je zielsbestemming
Thuiskomst
Het innig samensmelten
Van die ene voorbestemde liefde
Die nooit ver weg was.
Je eeuwige geliefde
Metgezel doorheen de zeeën van tijd
Tijd die een illusie was
Alles draait steeds verder en verder door
Doorheen de evolutie van je Liefde-Zijn
Allerliefste, liefste liefste


Uitbreidingen Forum

Lieve mensen,

Wij hebben op ons forum een aantal uitbreidingen aangebracht.
Specifiek zijn er een aantal engelen-rubrieken bijgekomen. Wat ook nieuw is zijn de verwijzingen naar specifieke boeken over een desbetreffend onderwerp. Wij hopen daarmee jullie beter te kunnen helpen als jullie gericht naar informatie op zoek gaan.

Een klein voorbeeldje vindt je hier:
Engelen op aarde<br>D. Virtue & virtue, D
Engelen op aarde
D. Virtue & virtue, D

Liefs,

Jan en Inge

The Secret en Geduld

The Deeper Secret<br>Annemarie Postma
The Deeper Secret
Annemarie Postma

In The Secret wordt de wet van de aantrekkingskracht besproken. Het gelijke trekt het gelijke aan. Datgene waar je gedachten naar uitgaan zal zich manifesteren in je leven naar gelang de energie(!) die je aan die gedachte koppelt.Volgens de wet van de aantrekkingskracht kan je dus elke gewenste situatie in je leven brengen en doe je dat ook reeds.Op het fysieke niveau ( op aarde) worden wij beschermd in onze scheppingskracht door de vertragende tijdsfactor.De geest schept onmiddellijk. In het fysieke bestaan komen gedachten/overtuigingen later tot manifestatie en zoals het al terecht wordt aangegeven in de documentaire is dat maar goed ook want het geeft ons mensen de gelegenheid om onze gedachtenpatronen te onderzoeken en eventueel bij te stellen.Gedachtekracht die schept. Hoe werkt dat dan? Welnu, het is de energie, de kracht die je aan gedachten koppelt die maken of zich iets kan manifesteren.Als je over dit soort zaken hebt gelezen in het verleden zal je je waarschijnlijk afvragen waarom die dingen niet gebeuren die je dan toch zo in gedachten roept?

Citaat:
Ik leg de gedachte in mij dat ik de lotto ga winnen en toch win ik niet. Hoe kan dat? Het werkt niet

Ja, dat kan. Je leest over de kracht van de gedachte en dat we alles zelf scheppen en toch gebeurt niet dat, wat je wilt.Onderzoek dan eens de ECHTE gedachte. Het echte GEVOEL. Een gedachte wordt manifest indien zij gevoed wordt met het GEVOEL dat bij die gedachte, die wens hoort.Nu kan je nog zo vaak tegen jezelf zeggen dat je de lotto gaat winnen maar….. als je dat niet voelt……. als je dat niet echt gelooft, dan zal er niets gebeuren.Doe maar eens een testje. Ga naar een boekwinkel, en zeg tegen jezelf dat je een lot gaat kopen. Onmiddellijk nadat je dat tegen jezelf gezegd hebt, let op je gevoel. Wat zegt dat gevoel? “Goed idee!!!” of… “dat is geld weggooien want ik win toch nooit iets”.Als dat laatste het geval is, als je dat laatste innerlijk voelt, dan weet je dus dat je inderdaad géén lot hoeft te kopen, want de energie achter dat gevoel is de scheppende kracht. Je KRIJGT onvoorwaardelijk dat waar je innerlijk in gelooft.Dit brengt me bij het aspect waar het hier over zou gaan: geduld.
Stel, je bent eenmaal zover dat je de wet van de aantrekknigskracht begrijpt, erin gelooft en ze wil gaan toepassen, dan is er een ander aspect waar je goed op moet letten.
Wij mensen willen graag onmiddellijk resultaat zien. We gaan enthousiast aan het werk en wachten in spanning af. We hebben alles gedaan dat nodig was om resultaat te bereiken en we gaan met een oneindig geluksgevoel slapen.
Dan, de volgende ochtend worden we wakker, we kijken rond en …….. er is niets veranderd. We weten echter dat we het goed hebben gedaan en er maakt zich een gevoel van onbehagen van ons meester. “Waar blijft het resultaat” ? We worden ongeduldig.

Dit is een belangrijke valkuil die we moeten vermijden. Gedrevenheid en enthousiasme is goed. Het is een positieve energie. Ongeduld echter brengt ons in verbinding met de “mogelijkheid” van falen. Wie ongeduldig is richt zijn energie onbewust op de mogelijkheid dat de onderneming zou kunnen mislukken. Die energie is gevaarlijk want als je je daarop gaat richten, dan manifesteert zich juist dat wat je nu juist niet wilde.

Het toepassen van de wet van de aantrekkingskracht houdt dus in dat je je volledig mag geven aan een gedachte, een wens. Je stelt je voor, je visualiseert en handelt naar die gedachte door dingen te doen alsof je wens reeds vervuld is. Dan echter zou het wenselijk zijn om in vertrouwen de gedachten ook los te laten. Niet de focus leggen op de factor tijd, maar simpelweg vertrouwen en dus weten dat de manifestatie plaats zal vinden. Hoe dan ook.Over de wijze van creëren en het vormen van gedachten zal ik nog een ander artikel schrijven.Deze artikelen maken deel uit van ons eigen pad dat we hierin gaan.Jan

Nieuwe categorieën op ons forum

Beste bezoeker,
Op ons forum zijn een tweetal nieuwe rubrieken aangemaakt. Zij hebben te maken met het zo populaire onderwerp rond documentaires zoals “The Secret” en “what the Bleep do we (K)now”.
Mijn tweelingziel en ik brengen de ellementen uit deze documentaires in de praktijk en we vinden het heerlijk om met deze “scheppingkrachten” te spelen. Het is een oneindig creatief proces zonder enige limiet ( zoals ook beschreven in “The Secret” )
Graag nodigen we jullie uit om JULLIE ervaring met ons te delen of gewoon, om vragen te stellen als je dat zou willen.
Klik hier om naar het forum te gaan.
Jan en Inge